Log ind   |  
Forside, Væggerløse Vandværk Minimer

Vandpumpe m tekst
Væggerløse Vandværk forsyner området omkring Væggerløse med rent friskt vand.
Det har det gjort siden 1935, da det første fælles vandværk blev bygget.
På denne hjemmeside fortæller vi lidt historie om vandværket,
og vi prøver at orientere om alt det, vi mener, der er behov for at vide 
om den lokale vandforsyning. 
Du kan se, hvor stort et område, Vglvand leverer vand til
nemlig fra Flatø i vest til Marielyst i øst og du kan se meget mere.Kontakt for hjemmesideopbygning:

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk
 
Minimer


Er der sprunget et vandrør ?

Link til eftergivelse af vandafgift ved vandspild  

______________________________________________________________________________

Så er der vand igen

Der var annonceret en lukning for vandet fra kl. 9 til 14
onsdag den 10. okt. 

Det gik ikke helt som beregnet.
Da entreprenøren skulle forberede smedens arbejde med rørene sprang der en hovedledning,
 og vandet fossede ud i store mængder.

Det betød, at smeden ikke kunne komme til som beregnet kl. 9.
Derfor blev åbning for vandet også forsinket, så det først efter kl. 17 er lykkedes at sætte tryk på rørene.

Mens dette skrives (kl. 17.30) løber vandet stille ud af hanerne i noget af det højest beliggende i Væggerløse, 
og alt tyder på, at problemerne er ved at være løst.

Vandværket undskylder og takker for tålmodigheden.


 

Vandværket har en SMS-service, hvor der ved
 driftsforstyrrelse 
sendes info ud til de mobiltelefoner,
 der er registreret på adressen.
De modtager denne service direkte.

Øvrige (andre) mobiltelefoner kan tilmeldes SMS-service,
ligesom de registrerede telefoner kan frameldes.
Dette kan ske på denne hjemmeside under fanen:
Selvbetjening -til/afmeld SMS

••••••••••••••••••••


 


Aktuelt 

1. ​Væggerløse Vandværk har haft problemer den 10. okt.
De synes at være løst.


Se bemærkningerne ved Referater
 under fanen "Vandværket"


 
Kontakter til

Væggerløse

 Vandværk
:


 Hvis du oplever, at der er problemer med vandforsyningen inden for Væggerløse Vandværk´s område, beder vi dig kontakte os:
Akut på ledningsnettet:
 Ring til Væggerløse Vandværk på
tlf. 54 17 79 77
 

Ikke akut: send en mail til: 
Formand@vglvand.dk 

Spørgsmål om regninger:
Ring til kassereren på
 tlf. 54 88 31 09  
Ikke akut: send en mail til:
 Kasserer  


Væggerløse Vandværk
SE nr. 51257316


For at sikre, at det er rent vand, der sendes ud til forbrugerne, 

er der bestilt prøvetagning til undersøgelse for

 PCAGN Chloridazon + -desphenyl + -methyl-desphenyl. 

Resultaterne forelå den 19.10.2017, og de er fine. 

Der er ikke konstateret problemer med vandkvaliteten. 

Se resultaterne nederst på siden med vandkvalitet

under fanen: Information 

Væggerløse Vandværk.

havde
ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 1900

Se webmasters referat på siden: Vandværk/referater

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Copyright Rambøll Danmark A/S